Polityka prywatnośći

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://www.tkaninygliwice.pl

Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: F.P.U.H. KUNERT Kunert Jerzy z siedzibą w Gliwicach (44-100), przy ul. Daszyńskiego 15 A i B, numer NIP: 6451064778, REGON: 271028474, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł (opłaconym w całości), której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Gliwicach, w X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądoweg

Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: e-mail: kunert@adres.pl, numer telefonu +48 607097405,

Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

 • - Obsługa zapytań przez formularz
 • - Realizacja zamówionych usług
 • - Windykacja należności
 • - Prezentacja oferty lub informacji

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wysłane na adres mailowy Firmy.

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

Miejsca wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: Firm Trzecich.

Dane rejestrowe firmy hostingowej: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168.

Firma hostingowa:

 • - stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),
 • - stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),
 • - stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),
 • - stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring),
 • - stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),
 • - stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),

Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:

 • - zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
 • - czas nadejścia zapytania,
 • - czas wysłania odpowiedzi,
 • - nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • - informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • - adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • - informacje o przeglądarce użytkownika,
 • - informacje o adresie IP,
 • - informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
 • - informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Operatora.

5. Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane i przesyła je na adres e-mail.

Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

Serwis nie gromadzi danych w bazach danych i innych systemach do przetwarzania danych, dane trafiają tylko na skrzynkę mailową.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu zamówienia lub kontaktu handlowego itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Informacja o plikach cookies

Serwis nie korzysta z plików cookies.

Realizacja Raster